เครื่องเล่นเกมอื่นๆที่อายุเท่ากันยังต้องเผชิญกับปัญหาที […]